اشتراک

Bizim haqqımızda

 

 

 

Xudafərin dərgisi olaraq 10 ildir yayımlanmaqdayıq. Bu dərgi öncəliklə Azərbaycan Türk kültürünə, onun tanıdılması və araşdırılması, həm də bu mədəniyyətin olanaqlarının alqılanmasına və onun yayğınlaşma və dərinləşməsinə qulluq edir. Ayrıca bu dərgi anadili və anadili Türkcə yazar və oxurların güvənc və inam qaynağıdır. 30 milyondan çox Türklərin İranda barmaqla sayılası qədər mətbuat orqanı olduqda onların bir çoxu Farsca həftəliklərin ara səhifələrində və bir də Varlıq dərgisi vardır ki, o da üç ayda bir nəşr olunur. Bunu nəzərə alaraq biz 10 ildir ki, hər ay qucaq dolu salamlar və dağarcıq dolu folklor, elm, bilim, ədəbiyyat, sosial problemlər, ədəbi yaradıcılıqlar, dil bilimi, dil öyrətimi ilə dəyərli oxucuların qapısını döyürük.

 

Xudafərin adı haqqında:

Xudafərin Azərbaycanın ən gözəl bölgələrindən birinin adıdır. Bu bölgə Qaradağın ən gözəl mədəniyyət mərkəzlərindəndir. Əlahi Türkdür. Burada xalq ozanları sayğındır. Tarixi abidələrlə doludur. İki Azərbaycanı birləşdirən körpü burada yerləşir, Araz çayı üzərində qurulan bu körpülər qədim İpək Yolunun ən önəmli əsərlərindəndir. Xudafərin bir çox tarixi qalalara ev sahibliyi edir və onun ən böyük dayağı Babək Qalasıdır.

Xudafərin tarixi zənginliklə yanaşı təbii və doğal gözəlliyə də malikdir. Hündür dağları, sıx meşələri, sərin dərələri, bol sulu çeşmələri, həmişə axar çayları göz oxşayandır. Buna görə də o uluslararası qoruq sayılır. Torpağı verimli, insanları qonaqcıl və mehribandır. Burada elm və ədəbiyyat hər zaman dəyərli hesab edilmişdir. Ədəbiyyatımızın böyüklərindən biri Əbülqasım Nəbati buralıdır. Minlər il möhtəşəm tarixə sahib olan Xudafərin onlarla da tarixi şəxsiyyətə ev olmuşdur.

Xudafərin qarşısında qan ağlayan Qarabağı hər gün hüzn və dərdlə anaraq əməldə Xaç yürüşlərinin ermənilər tərəfindən Arazın o tayında yanıq torpaq siyasəti yürütməsinin şahididir. Qarşıda yanan Müsəlman evləri, qaçqın düşən minlərlə Müsəlman Türk bizə Xaçpərəstlərin verdiyi gözdağıdır. Xudafərin acı ayrılığın qədim tanığıdır. Yer üzərindən bölünsə də vətən çayı üzərindən atalarımızın yapdığı körpülər üzərindən birləşir və qucaqlaşır. Biz də fiziki körpünü mənəvi körpüyə çevirərək qələmlərimizlə təfəkkürümüzlə əqli körpü yaratmağa cəhd etdik.

 

Xudafərin dərgisinin yaranması:

17 il öncə, yəni 1996-cı ildə bir ideya olaraq mənim tərəfimdən ortaya atıldı. Öyrənci olduğum o illərdə bu işi həyata keçirmək üçün İslami İrşad İdarəsinə baş vurdum. Orada formaları dolduraraq izin almağı bəklədim. Bugün-sabah düz yeddi il çəkdi və mən arzuma qovuşdum. Ölkəmizdə Türk dilli nəşrlərin olmaması bu işin nə qədər çətin olduğunu göz önünə gətirirdi. Bununla yanaşı Türk sevgisi varkən, Türkcə sevdalıları olduqda keçmiş rejimin yaratdığı anti-Türk atmosferi hala düşüncələrdə qalmaqdaydı. Baxmayaraq bu dili danışanların sayı on milyonlarladır. Ancaq anadili məktəb və oxulların olmaması bu dilin altyapılı oluşumuna ciddi zərbələr vurmuşdu. Bütün bunları göz önünə alaraq yurdumuza, anamıza, ana vətənimizə, onun şirin dilinə, zəngin mədəniyyətinə vurğunluğumuzu sərgiləməyə başladıq.

7 il bəkləyişdən sonra indi sözdən əmələ keçdik. 2004-cü ilin payızının ilk ayından etibarən Xudafərin dərgisi nəşr olunmağa başladı. İlk anadilli aylıq dərgi olaraq Tehranda basıldıq və bütün Azərbaycana, o cümlədən Tehrana yayıldıq. Birinci sayımız on min tirajla başladı. Oxuculardan və xalqımızdan çox ölümlü təpkilər aldıq. Baxmayaraq rəqabət dünyasında bizi sevməyənlər də az deyildi. Kimisi bizə xor baxdı, kimisi bizi sevərək ürəklərinə basdı. Bəziləri də dərgini qorxa-qorxa oxumağa başladı.

 

Dərginini dili və amacı:

Dərgimiz iki dilli (Türkcə-Farsca) olduğundan biz bu iki dildə yazmağa başladıq. Mətbuat təcrübəmizin əlbəttə anadildə olmadığından çox zəhmətlərə qatlaşdıq. Ancaq hər ay, hər il geri qaldıqda həm oxucularımız çoxaldı, həm də geniş coğrafi alanda tanınmağa başladıq. Bununla yanaşı ölkədə olan Türkə fobini də yavaş-yavaş aradan qaldırmağa başladıq. İlk illərdə bəzi fərd və yazarlar tərəfindən dışlansaq da, dövlət tərəfindən ögey alqılansaq da, yorulmadan, bıxmadan dik duraraq gerçək yolda olduğumuza inanaraq bütün maddi və mənəvi çətinliklərə sinə gərərək yola davam etdik. Dilimiz Türkcə, anlayışımız Türkcə, sevdamız Türkcə olduğundan bu şamın başına minlərlə pərvanə toplaşdı. Dərgi məsləki bir əməldən sevda və eşq məcrasına yönəldi. Gənc yazarların, anadilli sevdalıların yuvasına çevrildik. Onların qələmlərinin sınaq meydanına çevrildik. Türkcəni danışıb yazanmayanlara örnək olduq, ölkədə Xudafərin məktəbi olaraq dilimizin özəlliyini, gözəlliyini sağlamağa başladıq. Dəyərli üstad və xocalarımızdan öyüd və nəsihətlər aldıq. Keçmişdən gələcəyə bir çıraq tutduq. Qorqud Dədənin dili ilə yazdıq, Füzulini, Nəsimini, Şəhriyarı, Yunus Əmrəni, Əlişir Nəvaini, Nəbatini, Ədib Əhməd Yüknəkini, Yusuf Balasaqunlunu, Mahmud Kaşqarlını və onlarla bilim, kültür və ədəbiyyat insanımızı araşdırdıq, öyrəndik və öyrətdik. Dilimiz Türkcəmizdir, Türkcəmiz varlığımız şüarına don geyindirdik. Sizi də yurdumuzu, dilimizi və elimizi sevməyə dəvət edirik.

 

Xudafərin dərgisinin yolu:

Mədəniyyət və uyğarlığımızı tanıtmaq; dünya ədəbiyyatından öz ədəbiyyatımıza tərcümə yolu ilə qazandırmaq; folklor və şifahi xalq ədəbiyyatı və zənginliklərimizi araşdırmaq; düzgün və doğru dildə yazıb oxumaq; ədəbi forma oluşdurmaq və bu ədəbiyyatı ölkədə paylaşaraq yayğınlaşdırmaq; ölkədə kültürlərarası qaynaşmada biz də öz varlığımızı ortaya qoyaraq əzilməkdən, unudulmaqdan qorunmaq və onu inkişaf etdirmək; elmi, ədəbi-ictimai yönümlü məqalələri Azərbaycan sorunları çərçivəsində nəşr etdirmək və onların həllinə təşəbbüs etmək; məktəbi olmayan oxucularımıza anadili oxul vəzifəsini yerinə yetirmək; yazıçı və şairlərimizin əsərlərinin çap olunmasına qatqıda bulunmaq; ölkədə qardaşlıq dəyərlərini tərvic etmək; birliyimizi, bütünlüyümüzü sağlamaq və bərabər hüquqlu vətəndaşlıq haqqına sözdə yox, əməldə yiyələnmək; yurdumuza, ölkəmizə, dilimizə və dinimizə xidmət etmək.

 

Bizimlə əlaqə, irtibat və ulaşım yolları:

Adres: Tehran, İnqilab-i İslami xiyabanı, Vüsal Şirazi xiyabanı, No:7, 3-cü mərtəbə, mənzil 5.

Tel: +98-919-228 19 16

E-mail:  : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید,  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

           

Diqqət: Qaynağı göstərmə şərti ilə Xudafərin dərgisindən qaynaq kimi istifadə etmək olar.

Dil, ədəbiyyat, tarix, ədəbiyyat tarixi, ictimai məsələlər, Türkoloji, folklor, şeir göndərməyinizi rica edirik. Ərəb əlifbası ilə Türkcə yazılan məqalələr tərcih edilir.

Sizinlə

Dr. Hüseyn Şərqi Dərəcək “Soytürk”

Baş yazar və təsisçi

 

 

 

درباره ما

 

 

 

 

ماهنامه خدآفرین برآمده از اندیشه فرهنگی محوری که تعالی بخش است و در فرایند زمان آفریننده و زیربنای آبادانی، رونق و گسترش آزادیهای فکری در بستر جامعه کنونی که تکثرگرایی اصل آن می باشد، میسر گردیده است. خداآفرین نام منطقه زیبا در آذربایجان است، سرزمینی با کوههای سرسبز با درختان کمیاب، چشمه های جوشان و رودهای خروشان مردمان ، شریف و نجیب از تبار آزاد مردان ترک در دامن قره داغ که زیبایی طبیعی و اندوخته های فرهنگی آن هر اندیشمندی را به تفکر وا می دارد. روزی در آنجا وفور است و زندگی با شادابی تمام در زیر نوای ساز عاشق های پرشورش در جریان است. مردمانش قلبی پر از ایمان و عشق به وطن دارند. خداآفرین یک هویت است برآمده از ذات خود که بر اسب اندیشه سوار گشته و با خاک پرمحصولش با دردهای فراوان و جدایی دیرینه اش اشکی به وسعت ارس از چشمانش جاری است. خداآفرین مأمنی عظیم همچون قلعه بابک (بذ)و ادیبانی همچون نباتی دارد. خداآفرین نظاره گر غارت یاغیان ارامنه در آن سوی سرزمین مسلمانان است که همیشه بر خانمان سوخته مومنین خداوند و بندگان بی پناه دست به دعا دارد.

 

خداآفرین عزت و شرف دیرینه ای بر پیکر مردمانی که چه ظلمها و جورها از بیگانگان و خوانین و جیره خواران کشیده است. اشک یتیمان آن سیلی محکمی است بر سفره رنگین جبارین که مشتی از دسترنج پر مشقتش را به زور به او می بخشیدند. خدا آفرین مایه مباهات تاریخ است. اکنون خداآفرین سرزمینی است پهن بر گستره اندیشه که با قلم فرزندانش مغرورانه در مقابل تاریخ پر از درد و اندوهش سربلندانه ایستاده اند. آنچه که امروز چه در عرصه مطبوعات و چه در پهنای مجازی شاهد آن هستیم نتیجه ثمر و تلاش فرزندان این خاک است که خداآفرین را از کوه به قلم، از خاک به سخن و از زیبایی طبیعی به شعر و از جور تاریخ و ناجوانمردانگیها به عشق تبدیل کرده است.

 

ایده ماهنامه خداآفرین حدود 17 سال پیش یعنی از سال 1375 در ذهن من خطور کرد و با مراجعه به اداره ارشاد اسلامی تهران و تقاضای تأسیس نشریه خداآفرین استارت شکل گیری آن زده شد. بعد از هفت سال پیگیری و صبر و بردباری در نهایت در سال 1383 دقیقاً خردادماه همین سال فردی از اداره ارشاد اسلامی معاونت مطبوعات زنگی به بنده زدند و گفتند تبریک می گویم نشریه شما مجوز دریافت نمود. خوشحالی توأم با نگرانی بر من چیره شد. از جهتی خوشحال بودم که توانستم مجوز مجله را دریافت کنم، از بعد دیگر نگران بودم که انرژی جوانی هفت سال پیش را ندارم و مهم تر از همه مسئله مالی نشریه بود که مرا به چالش وا می داشت.

 

ناگفته نماند در اولین قدم شاعر گرانقدر آقای صدیار وظیفه ( ائل اوغلو ) با بنده همکاری و همراهی نمودند و اولین شماره ماهنامه خداآفرین با تلاش ما دو نفر اصلی و همکاری دوستانی از جمله آقای علی محمد نیا ، عنایت نوری ،فیروز اسدی ، سیاوش مددی،مهدی پناهی،ایمان ایمانی،ب.فولادی،آیدین محمدی(مدیرمسئول فعلی)قنبر سیفی ودیگر  با تیراژ 000/10 جلد به چاپ رسید.

 

از آنجا که ماهنامه به دو زبان ترکی و فارسی بود مورد استقبال هموطنان ترک قرار گرفت و تقریباً تمامی آنچه را که چاپ می کردیم می فروختیم و اندک برگشتی ها را نیز به مدارس آذربایجان مجانی هدیه می کردیم. با گذشت زمان و با پیوستن اساتید و دانشجویان فهیم به این جریان ادبی نشریه خداآفرین هر روز از نظر محتوایی غنی تر شد. ناگفته نماند فرایند همکاری بدون تنش نبود با توجه به اوضاع فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی و سیاسی جامعه نوع همکاری افراد تغییر می کرد. گروههای علاقمند معمولاً می خواستند نشریه را از آن خود کرده و به سخنگوی تفکر خویش تبدیل نمایند. در این روند گذر آقای ائل اوغلو نیز بعد از سه سال و اندی همکاری ماهنامه را ترک کرد. با آمدن افکار جدید و استقبال توده مردم خصوصاً شاعران ، ادیبان و نویسندگان شهرستانی از ماهنامه خداآفرین این نشریه توانست اعتدال را رعایت کرده و شعار مردمی بودن خود را حفظ نماید.

 

خداآفرین که سنگ صبور نویسندگان و ادیبان ترک که قلمشان بدلیل نبود بستر فرهنگی لازم خشکیده بود جانی دوباره بخشید. سیل عظیم مقالات ، اشعار و نوشته های ترکی که بسوی ماهنامه جاری شده بود مرا چندان خوشحال نموده بود که قابل وصف نیست. به وضوح می توان دید که بستر فرهنگی و زمینه ایجاد شده در خداآفرین تقریباً همه اقشار مردم را از طیف های گوناگون فکری به سوی خود کشانده بود.

 

خداآفرین بازهم با ماندگاری خود ثابت کرد که می توان بر سختی ها غلبه کرد و به راه طولانی ادامه داد. صفحات خداآفرین با آنکه به دلیل عدم امکانات مادی بدون پیرایش است ولی در آن صفحه های بی آلایش سخن ها و گفته ها و اندیشه های ناب و خالص نهفته است. اکنون خداآفرین در وسعت جغرافیایی بسیار وسیعی جایگاه شایسته ای در میان دوستدارانش بخصوص نوقلمان و کهنه قلمان دارد.

 

خداآفرین رازدار و امانت دار فرهنگ غنی آذربایجان است که با گذشت یک دهه از عمر آن تبدیل به یک دستاورد عظیم فرهنگی شده است که چراغ راه آیندگان و مفرش قلم کنونیان است. حرف به حرف خداآفرین زائیده از عشق لایزال است، هر سطر خداآفرین تاریخی از آذربایجان و فرهنگ و فولکلور آنست که به واسطه خود شهروندان در دل نشریه خودشان مکتوب گردیده تا در سده های آینده به خودشان ببالند و از چشمه زلال تفکر و اندیشه نیاکان خود بهره مند گردند.

 

خداآفرین وحدت آفرین است، خداآفرین فرهنگ سئوگی( عشق ورزیدن ) است. خداآفرین به انسان می نگرد و او را اشرف مخلوقات می داند. خداآفرین زایده روح زیبایی است که در آن پاکی، عدالت ، همه نگری ، برابرنگری نهفته است از مکتب مادران آغاز شده و به زیبائی زبان آنان عشق می ورزد. از جوهره جوانمردی توشه دارد و به آیین بلند خدای ازلی و وحدت در عین کثرت می اندیشد. ما توانستیم و به جوانان می گوییم شما هم آغاز کنید، می توانید، با خداآفرین همکاری کنید تا خداآفرین با روح شما عجین شود. بیایید عشق بورزیم همانطور که در دین مبین اسلام نیز اساس بر دوست داشتن، صلح و عدالت است. ما فرزندان خاموش و زحمت کش خاک پاک آذربایجان تخم عشق و ایثار و جاودانگی در سرزمین خود می کاریم و آنرا با قلم های خود نشا میکنیم و در این راه صبورانه قدم برمی داریم.

 

دوستان، خداآفرین که تلاش مجموعه ای از دوستداران فرهنگ می باشد اکنون به صورت سایت درآمده و با قراردادن مطالب خود در این دنیای مجازی دسترسی به آنرا آسان کرده است.

 

لازم به ذکر است استفاده از مطالب خداآفرین با قید منبع، بلامانع است و ما همیشه منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.

 

                                                                                                                                

 

                                                                                   دکتر حسین شرقی

                                                                    صاحب امتیاز، سردبیر و مدیر مسئول سابق

 

 

 

 

بیزیم حاققیمیزدا

خدآفرین درگیسی اولاراق 10- ایلدیر یاییملانماقداییق. بودرگی اونجه لیکله آذربایجان تورک کولتورونه ، اونون تانیتلماسی و آراشدیریلماسی هم ده بومدنیتین اولاناقلارینین آلقیلانماسینا و اونون یایقینلاشما و درینلشمه سینه قوللوق ائدیر. آیریجا بودرگی آنادیلی و آنادیللی تورکجه یازار و اوخورلارین گوونج و اینام قایناغی دیر. 30 میلیون دان چوخ ترک لرین ایران دا بارماقلا سایلاسی قدر مطبوعات ارگانی اولدوقدا اونلارین بیرچوخو فارسی هفته لیک لرین آرا صحیفه لرینده و بیرده وارلیق درگیسی واردیرکی ، اودا اوچ آید دا بیر نشراولونور. بونو نظره آلاراق بیز 10 ایل دیرکی هرآیی قوجاق دولوسالاملار و داغارجیق دولو فولکلور ، علم ، بیلیم ، ادبیات ، سوسیال پرابئلم لر ، ادبی یارادیجیلیقلار دیل بیلیمی ، دیل اویرتیمی ایله دیرلی اوخوجولارین قاپیسینی دویوروک. .

خدآفرین آدی حقینده : خدآفرین آذربایجانین آن گوزل بولگه لریندن بیرینین آدی دیر. بوبولگه قاراداغین آن گوزل مدنیت مرکزلریندن دیر. اهالی تورک دور. بوردا خالق اوزانلاری سایقین دیر. تاریخی آبیده لرله دولودور. ایکی آذربایجانی بیرلشدیرن کورپو بورادا یئرله شیر، آرازچایی اوزه ینده قورولان بوکورپولر قدیم ایپک یولونون ان اونملی اثرلریندندیر. خدآفرین بیرچوخ تاریخی قلعه لره ائوصاحبلیی ائدیر و اونون آن بویوک دایاغی بابک قالاسی دیر.

خداآفرین تاریخی زنگینلیک له یاناشی طبیعی و دوغال گوزللیه ده مالیک دیر. هوندور داغلاری ، سیخ مئشه لری ، سرین دره لری ، بول سولو چشمه لری ، همیشه آخار چایلاری گوزاوخشایاندیر. بونا گوره ده او اولوسلارآراسی قوروق ساییلیر. توپراغی وئریملی ، اینسانلاری قوناقجیل و مهرباندیر. بوردا علم و ادیبیات هرزامان دیرلی حساب ائدیلمیشدیر. ادبییاتیمیزین بویوک لریندن بیری ابوالقاسم نباتی بورالی دیر. مین لر ایل محتشم تاریخه صاحب اولان خدآفرین اونلارلا ده تاریخی شخصیته ائو اولموشدور.

خدآفرین قارشیسندا قان آغلایان قاراباغی هرگون حوزون و دردله آناراق عمله ده خاچ یوروشلرینین ارمنی لر طرفیندن آرازین اوتایندا یانیق توپراق سیاستینین یورتمه سینین شاهیدی دیر. قارشی دا یانان مسلمان ائولری قاچقین دوشن مینلرله مسلمان تورک بیزه خاچ پرست لرین وئردیی گوزداغی دیر. خدآفرین آجی آیریلیغین قدیم تانیقی دیر. یئراوزریندن بولونسه ده وطن چایی اوزریندن آتالاریمیزین یاپدیغی کورپولر اوزریندن بیرله شیر و قوجاقلاشیر. بیزده فیزیکی کورپونو معنوی کورپویه چئویره -رک  قلم لریمیزله  تفکورموزله  عقلی کورپونویاراتماغا جهد ائتدیک.

 

خدآفرین درگیسی ئین یارانماسی :

17 – ایل اونجه یعنی 1996 -جی ایلده بیرایده اولاراق منیم طرفیمدن اورتایا آتیلدی اویرنجی اولدوغوم اوایللرده بوایشی حیاتا کئچیرمک اوچون اسلامی ارشاد اداره سینه باش ووردوم. اوراد فورملاری دولدو- راراق ایذین آلماغی بکله دیم. بوگون – صاباح دوزیئددی ایل چکدی و من آرزوما قووشدوم. اولکه میزده تورک دیللی نشرلرین اولماماسی بوایشین نه قدرچتین اولدوغونو گوزاونونه گتیریردی. بونونلا یاناشی تورک سئوگیسی وارکن تورکجه سئودالیلاری اولدوقدا کئچمیش رژیمین یاراتدیغی آنتی تورک اتمسفری حالا دوشونجه لرده قالماقدا ایدی. باخمایاراق بودیلی دانیشانلارین سایی اون میلیونلارلادیر. آنجاق آنادیللی مکتب و اوخوللارین اولماماسی بودیلین آلت یاپیلی اولوشومونا جدی ضربه لر وورموشدو. بوتون بونلاری گوز اونونه آلاراق، یوردوموزا ، آنامیزا ، آناوطنیمیزه اونون شیرین دیلینه زنگین مدنیتینه  وورغونلوغوموز و سرگیله مه یه باشلادیق.

7- ایل بکله یشدن سونرا ایندی سوزدن – عمله کئچدیک 2004- جوایلین  پاییزینین ایلک آییندان خدآفرین درگیس نشر اولونماغا باشلادی. ایلک آنادیللی آیلیق درگی اولاراق تهراندا باسیلدیق و بوتون آذربایجانا اوجومله دن تهرانا یاییلدیق. بیرینجی ساییمیز اون مین تیراژلا باشلادی. اوخوجولاردان و خالقیمیزدان چوخ اولوملو تپکیلر آلدیق. باخمایاراق رقابت دونیاسیندا بیزی سئومه ینلرده آزدئیلدی. کیمیسی بیزه خور باخدی ، کیمیسی بیزی سئوه رک اوره ک لرینه باسدی. بعضی لرده درگینی قورخا – قورخا اوخوماغا باشلادی.

درگینین دیلی وآماجی : درگیمیزی ایکی دیللی اولدوغوندان ( تورکجه – فارسی ) بیز بوایکی دیلده یازماغا باشلادیق ، مطبوعات تجروبه میزین البته آنا دیلده اولمادیغیندان چوخ زحمت لره قاتلاشدیق. آنجاق هرآی ، هرایل گئری قالدیقدا هم اوخوجولاریمیز چوخالدی ، هم ده گئنیش جوغرافی آلاندا تانینمانما باشلادیق. بونونلا یاناشی اولکه ده اولان تورکه فوبینی ده یاواش – یاواش آرادان قالدیرماغا باشلادیق. ایلک ایللرده بعضی فرد و یازارلار طرفیندن دیشلانساقدا دوولت طرفیندن اوگئی آلقیلانساقدا یورولمادان بیخمادان دیک دوراراق ، گرچک یولدا اولدوغوموزا ایناناراق بوتون مادی و معنوی چتین لیک لره سینه گره رک یولا داوام ائتدیک. دیلمیز تورکجه، آنلایشمیز تورکجه، سئودامیز تورکجه اولدوغوندان بوشمعین باشینا مینلرله پروانه توپلاشدی. درگی مسلکی بیرعملدن سئودا و عشق مجراسینا یونلدی. گنج یازارلارین، آنادیللی سئودالیلارین یوواسینا چئویریلدیک. اونلارین قلملرینین سیناق میدانینا چئویریلدیک. تورکجه نی دانیشیب یازانما یانلارا اورنک اولدوق، اولکه ده خدآفرین مکتبی اولاراق دیلمیزین اوزللینی، گوزللینی ساغلاماغا باشلادیق. دیرلی اوستاد وحوجالاریمیزدن اویود و نصیحت لر آلدیق. کئچمیش دن گلجه یه بیرچیراق توتدوق. قورقود ددنین دیلی ایله یازدیق، فضولینی، نسیمی نی، شهریاری ، یونس امره نی، علی شیرنوایی نی، نباتی نی، ادیب احمد یوکناکینی، یوسف بالاساغونلونو ، ماحمود کاشغرلی نی ، و اونلارلا بیلیم، کولتور و ادبیات اینسانیمیزی آراشدیردیق ، اویرندیک و اویرتدیک. دیلمیز تورکجه میز دیر، تورکجه میز وارلیغیمیز شعارینا دون گیئندیردیک. سیزده  یوردوموزو ، دیلمیزی و ائلیمیزی سئومه یه دعوت ائدیریک.

خدآفرین درگیسی نین یولو : مدنیت واویغارلیغیمیزی تانیتماق، دونیا ادبیاتیندان اوز ادبیاتیمیزا ترجومه یولو ایله قازاندیرماق، فولکلور و شیفاهی خالق ادبییاتی و زنگینلیک لریمیزی آراشدیرماق، دوزگون و دوغرو دیلده یازیب اوخوماق. ادبی فورما اولوشدورماق و بوادبییاتی اولکه ده پایلاشاراق یایقینلاشدیر ماق. اولکه ده کولتورلر آراسی قایناشمادا بیزده اوز وارلیغیمیزی اورتایا قویاراق ازیلمک دن، اونودولماقدان قوروماق و اونواینکیشاف ائتدیرمک. علمی، ادبی – اجتماعی یونوملو مقاله لری آذربایجان سورونلاری چرچیوسینده نشرائدیرمک و اونلارین حللینه تشبوث ائتمک. مکتبی اولمایان اوخوجولاریمیزا آنادیل اوخول وظیفه سینی یئرینه یئتیرمک.یازیچی وشاعیرلریمیزین اثرلرینین چاپ اولونماسینا قاتقیدا بولونماق.اولکه ده قارداشلیق دیرلرینی ترویج ائتمک.بیرلیمیزی بوتولویوموزو ساغلاماق وبرابر حقوقلو وطنداشلیق حاقینا سوزده یوخ عملده ییلنمک.یوردوموزا اولکه میزه دیلیمیزه ودینیمیزه خمت ائتمک.

 

 

 

بیزیم له علاقه ، ارتباط واولاشیم یوللاری:

آدرس : تهران خ انقلاب اسلامی ، خیابان وصال شیرازی پ 7 طبقه 3 واحد 5

تلفن : 09192281916

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جی میل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دیقت: قایناغی گوسترمه شرطی ایله، خدآفرین درگسنیدن قایناق کیمی استفاده ائتمک اولار.

دیل – ادبییات، تاریخ ، ادبییات تاریخی – اجتماعی مسئله لر ، تورکولوژی ، فولکلور – شعر گوندرمه ینیزی رجا ائدیریک. عرب الفباسی ایله تورکجه یا زیلان مقاله لر ترجیح ائدیلیر.

 

                                                          سیزنیله

                                 دکتر حسین شرقی درچک سوی تورک

                                            باش یازار و تاسیس چی