کورپه قاچاقین زولفییه

 

 

برای دریافت این کتاب اینجا کلیک کنید

 

منیجمنت

 

 

برای دریافت این کتاب اینجا کلیک کنید

 

آشيق شمشير

 

 

برای دریافت این کتاب اینجا کلیک کنید

 

 

اوغول گره ک اوغولاولسون

 

 

برای دریافت این کتاب اینجا کلیک کنید

 

 

سیاست جمهوری خلق آذربایجان

 

 

برای دریافت این کتاب اینجا کلیک کنید