محرم  و حاثه عاشورا اوج بندگی بشر در مقابل عدالتخواهی الهی است که با عزم و رشادت حسین (ع) به بالاترین درجه درک انسان زمینی از باور خدا محوری است. عدالتخواهی ، حقیقت جویی ؛آزادیخواهی و آزاد مردی  از خصایص بارز و غیر قابل انکار آن میباشد.

فداکاری و از خود گذشتگی خمیر مایه حرکت حسینی در مفابل سمبل تظلم یعنی یزید میباشد.

گذشتن از تمام امیال زمینی بخاطر بجا آوری وعده اثبات عدل الهی نیز از آموزه های ماندگار نهضت عاشوراست .که بشر در طول بقا خویش همیشه به محتاج بوده و دست آویزی است برای خود باوران خداجوی  همیشه خواب راحت را از چشم ظالمان خواهند ربود.

قیام خداجویانه عاشورا که با خون پاک اصیلترین اولادهای اسلام آبیاری شده تا ابد درختان تنومند آزادگی را نشاط و جوانی خواهد بخشید.

فرازهای تعالی خواهی فلسفه عاشورای تا خون پاک در رگ پاکان آفرینش جاریست این روند بیداری را زنده نگه خواهد داشت. تا شریانهای تاریخ بوسیله جباران مسدود نشود. و انسانیت ادامه یابد.

ماهیت اصلی واقعه کربلا بیداری انسانها در مقابل بدعتهاست. با اینکه امام حسین (ع) و یارانش نتیجه کارزارا میدانستند .ولی  تسلیم ظالمین نشدند. چونکه آنان  شاهدان راه حقیقت بودند و وظیفه حقیقی خویش را با نثار تما هستیشان به ما انسانهای بعد از خویش آموختند.